فارياب

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 اسفند 1401

کنکوری ها
 • راضیه بلادره
  دوازدهم انسانی
 • زهرا سلیمانی باب گلوئیه
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • فاطمه مرادی
  یازدهم علوم انسانی
 • زهرا شکوهی
  یازدهم علوم انسانی
 • مهدیه میرزاده
  یازدهم علوم انسانی
3/23/2023 6:03:35 AM