زرند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مهرسا برهانی
  منحصرا زبان
 • محمد عرفان اسدی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه حسنی سرزه
  منحصرا زبان
 • فائزه سعیدی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه ضیاالدینی
  دوازدهم تجربی
 • مریم السادات مهدی زاده
  دوازدهم ریاضی
 • پارسا منصوری
  دوازدهم تجربی
 • مائده بلوچ ارباب
  منحصرا زبان
 • هانیه ایزدی
  دوازدهم انسانی
 • پویا میرزائی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • زهرا محمدی
  دهم تجربی
 • فاطمه زعیم باشی
  یازدهم علوم انسانی
 • فاطمه السادات حسینی
  یازدهم علوم انسانی
 • محمد مهدی هرارانی پور
  یازدهم ریاضی
 • مهدیس یحیی زاده
  دهم علوم انسانی
 • ابوالفضل ضیاالدینی
  دهم ریاضی
 • عماد یوسف زاده
  یازدهم تجربی
 • فاطمه ایزدی
  یازدهم علوم انسانی
 • فریدا صیفوری
  دهم علوم انسانی
 • ماریا رحمانی
  یازدهم علوم انسانی
هنرستان
 • سید ابوالفضل مهدیزاده
  دوازدهم مکانیک خودرو
 • امیر رضا نورالدینی
  یازدهم الکتروتکنیک
 • امیر محمد منصوری
  دوازدهم الکتروتکنیک

نمایندگی های کانون در شهر زرند

زرند 09301419119-03433431822-03433431823-09131419119

زرند ـ خ فلسطين ـ كوي فلسطين 5 ـ بن بست سعدي ـ كانون فرهنگي آموزش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
زرند
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 4:48:24 PM
Menu