خنج

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرخنج 5

 • حسین صفابخش از شهر خنج- درس رياضي
  من در این درس6سوال از10سوال را پاسخ می دهم. رشد تراز:300نحوه مطالعه درس ریاضی:1-اول کتاب درسی را باد قت کامل می خوانم.2- سپس درسنامه کتاب ابی را مطالعه میکنم تا خوب مسلط شوم.3-در هفته اول تمام تست ها را حل میکنم و در هفته دوم هم تمام تست هارا مرور میکنم.4-تست هایی را که نتوانستم حل کنم را علامت گذاری میکنم و پنج شنبه قبل از ازمون حل میکنم.روش استفاده از کتاب ابی ریاضی:1-ایندا درس نامه را مطالعه میکنم.2- سپس تست ها حل میکنم. 3-اگر تستی بلد نبودم از پاسخ نامه تشریحی کتاب استفاده میکنم.4-نکاتی را که از هر مبحث مینویسم را روز قبل از ازمون یا روز قبل از امتحانات مرور میکنم.
 • حسین اسدی به‌رئیسی از شهر خنج- درس شيمي
  من شیمی را در آزمون‌های کانون به صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.1- اول کتاب درسی را قبل از اینکه معلم تدری س کند پیش‌خوانی می‌کنمو بعد در کلاس به دقت به درس گوش می‌کنم.2- در خانه ابتدا کتاب درسی و سپس درسنامه کتاب آبی را مطالعه می‌کنم تا خوب مسلط شوم.3- در هفته اول تست‌های شماره فرد و در هفته دوم تست‌های شماره زوج را مطالعه می‌کنم.4-تست‌هایی را که نتوانستم حل کنم را علامت گذاری می‌کنم و پنج‌شنبه قبل از آزمون حل می‌کنم.5- جمعه ای که آزمون ندارم هم آزمون غیرحضوری را حل می‌کنم.
 • حسین اسدی به‌رئیسی از شهر خنج- درس شيمي
  من شیمی را در آزمون‌های کانون به صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.1- اول کتاب درسی را قبل از اینکه معلم تدری س کند پیش‌خوانی می‌کنمو بعد در کلاس به دقت به درس گوش می‌کنم.2- در خانه ابتدا کتاب درسی و سپس درسنامه کتاب آبی را مطالعه می‌کنم تا خوب مسلط شوم.3- در هفته اول تست‌های شماره فرد و در هفته دوم تست‌های شماره زوج را مطالعه می‌کنم.4-تست‌هایی را که نتوانستم حل کنم را علامت گذاری می‌کنم و پنج‌شنبه قبل از آزمون حل می‌کنم.5- جمعه ای که آزمون ندارم هم آزمون غیرحضوری را حل می‌کنم.
 • حسین صفابخش از شهر خنج- درس رياضي
  من در این درس6سوال از10سوال را پاسخ می دهم. رشد تراز:300نحوه مطالعه درس ریاضی:1-اول کتاب درسی را باد قت کامل می خوانم.2- سپس درسنامه کتاب ابی را مطالعه میکنم تا خوب مسلط شوم.3-در هفته اول تمام تست ها را حل میکنم و در هفته دوم هم تمام تست هارا مرور میکنم.4-تست هایی را که نتوانستم حل کنم را علامت گذاری میکنم و پنج شنبه قبل از ازمون حل میکنم.روش استفاده از کتاب ابی ریاضی:1-ایندا درس نامه را مطالعه میکنم.2- سپس تست ها حل میکنم. 3-اگر تستی بلد نبودم از پاسخ نامه تشریحی کتاب استفاده میکنم.4-نکاتی را که از هر مبحث مینویسم را روز قبل از ازمون یا روز قبل از امتحانات مرور میکنم.
 • حسین اسدی به‌رئیسی از شهر خنج- درس شيمي
  من شیمی را در آزمون‌های کانون به صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.1- اول کتاب درسی را قبل از اینکه معلم تدری س کند پیش‌خوانی می‌کنمو بعد در کلاس به دقت به درس گوش می‌کنم.2- در خانه ابتدا کتاب درسی و سپس درسنامه کتاب آبی را مطالعه می‌کنم تا خوب مسلط شوم.3- در هفته اول تست‌های شماره فرد و در هفته دوم تست‌های شماره زوج را مطالعه می‌کنم.4-تست‌هایی را که نتوانستم حل کنم را علامت گذاری می‌کنم و پنج‌شنبه قبل از آزمون حل می‌کنم.5- جمعه ای که آزمون ندارم هم آزمون غیرحضوری را حل می‌کنم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خنج

مریم محمدپور
آسیه محمدپور
محمد ناصری

نمایندگی های کانون در شهر خنج

خنج 07152626175-07152625944-07152625942-07152625941

استان فارس - خنج - خيابان پاسداران -كوچه فرهنگ - مجتمع فرهنگي آموزشي نجف شمسي - وابسته به موسسه خيريه دانش - طبقه همكف

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

خنج
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان