سربيشه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مائده چاپاری بورنگ
  دوازدهم انسانی
 • صادق کریمی
  دوازدهم انسانی
 • علیرضا الیاسیان بهلولی
  دوازدهم انسانی
 • محمدهادی قندهاری
  دوازدهم انسانی
 • زینب ابراهیمی ثانی
  دوازدهم انسانی
 • کوثر میراحمدی
  دوازدهم انسانی
 • زکیه زارگزی
  دوازدهم انسانی
 • فریبا سالاری
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه آشوری
  دوازدهم انسانی
 • راشده رحیمی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • مریم آسیابان
  دهم علوم انسانی
 • راحله محمودی راد
  یازدهم علوم انسانی
 • یگانه احمدی
  یازدهم علوم انسانی
 • سحر علیشاهی دستگرد
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر سربيشه

سربيشه 05632662275-05632662275-05632662275-05632662275

خيابان مصطفي خميني جنب اداره آموزش پرورش،ساختمان سرايداري دبيرستان شهيد بهشتي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از جمعه 12 خرداد تا تیر 1402
سربیشه
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/2/2023 4:50:32 AM
Menu