كبودرآهنگ

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • زهرا احدی
  هنر
 • فاطمه قهرمانی
  دوازدهم انسانی
 • مریم بهمنی
  دوازدهم انسانی
 • سمیه شفیعی
  دوازدهم انسانی
 • محمدجواد چوپانی
  دوازدهم انسانی
 • زهرا صالحی خو
  دوازدهم انسانی
 • فائزه مسلمی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • محمدطاها حریان
  هشتم
 • مهدی یاسینی
  دهم علوم انسانی
 • بهبد عبودی
  هفتم
 • علیرضا غفاری ثمر
  یازدهم علوم انسانی
 • مبین شیرخانی
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر كبودرآهنگ

كبودر آهنگ 09354579164-08135228692-08135228692

كبودرآهنگ ميدان امام خميني روبه رو مسجد اعظم كنار قاليبافي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
کبودرآهنگ
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 2:08:28 AM
Menu