گلوگاه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • عرفان داعی
  دوازدهم تجربی
 • معصومه سادات حجازی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه عظیمی گلوگاهی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • ایلیا عسکری
  نهم

نمایندگی های کانون در شهر گلوگاه

گلوگاه پسران 01526223180-01526228898-01526223767-09111548398

گلو گاه - خيابان امام پشت بانك ملي غير انتفا عي راه دانش

گلوگاه دختران 01134666969-01134667778-01134669291-01134667778

گلوگاه - ميدان 22 بهمن - خيابان 17 شهريور - جنب بستني فروشي عرفاني

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از جمعه 12 خرداد تا تیر 1402
گلوگاه پسر ,گلوگاه دختر
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/2/2023 6:01:03 AM
Menu