مباركه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • احمد دانشمند
  هنر
 • محمود دانشمند
  دوازدهم انسانی
 • محدثه باباعلی
  دوازدهم انسانی
 • امیر حسین محسنی
  دوازدهم ریاضی
 • مریم السادات قوامی
  دوازدهم تجربی
 • امیرمحمد صالحی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • بهار غفاری
  یازدهم ریاضی
 • مانی زمانی
  نهم
 • فاطمه فخری فخرآبادی
  نهم
 • امیرمحمد خالوزاده
  نهم

نمایندگی های کانون در شهر مباركه

مباركه 03152467890-03152467891-09133800899-09133823188

بلوار نيكبخت خ بسيج جنوبي ابتداي خيابان ابوذر غفاري روبروي مجتمع فرهنگي الزهرا

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
مبارکه
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 3:58:51 AM
Menu