هشتگرد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • صبا نوروزی
  منحصرا زبان
 • زهرا پیشگاهی
  هنر
 • پویا منصورزعیم
  دوازدهم انسانی
 • آرین کاکاوند کرد
  دوازدهم تجربی
 • امیرحسام صفاخیل
  دوازدهم ریاضی
 • محمدامین زارعی نژاد
  دوازدهم انسانی
 • متین دهقانی پور
  دوازدهم ریاضی
 • پویا رحمانی
  دوازدهم تجربی
 • ژینو محمدخواه کزارق
  دوازدهم انسانی
 • فرشته امیدی
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • آرمیتا خدابنده لو
  یازدهم ریاضی
 • فروزان حسن زاده
  یازدهم تجربی
 • نرگس مفاخری
  یازدهم ریاضی
 • محمد تک دهقان
  نهم
 • تارا نوروستا
  هشتم
 • گلشید صبوری
  دهم تجربی
 • زینب تک دهقان
  یازدهم ریاضی
 • آیناز رحیمی
  نهم
 • سوگل فلاح ازاد
  یازدهم تجربی
 • فاطمه سادات سلیمی
  یازدهم تجربی
هنرستان
 • زهرا افروزی
  کليه رشته ها

نمایندگی های کانون در شهر هشتگرد

هشتگرد 02644240207-02644240205-02644234941-02644234940

هشتگرد-خيابان مصلي- پاساژقائم - طبقه دوم

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
هشتگرد
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 2:46:58 PM
Menu