نورآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مطهر اکبری
  دوازدهم انسانی
 • امیر حسین الماسی حسینی
  دوازدهم تجربی
 • محمدحسین امامی گاوکش
  دوازدهم تجربی
 • فاطمه قاسمی تاج امیر
  دوازدهم تجربی
 • عرفان ابراهیمی گندم بانی
  دوازدهم تجربی
 • هستی منصوری
  دوازدهم تجربی
 • نیایش یوسفوند
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • مریم حیدری صحبت آباد
  یازدهم علوم انسانی
 • محمد حیدری گاوکش
  دهم تجربی
 • مبین چراغیان یوسف آباد
  دهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر نورآباد

نورآباد 09123799887-06632730490-06632730489-06632740200

بلوار شهيد بهشتي خيابان سابق چاپخانه حميد روبروي دبستان انقلاب

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از جمعه 12 خرداد تا تیر 1402
نوراباد
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/2/2023 5:21:17 AM
Menu