الوند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • زهرا جعفری سیاهگورابی
  دوازدهم ریاضی
 • مریم فاضل
  دوازدهم انسانی
 • زهرا ملازینلی
  دوازدهم انسانی
 • نرگس وثاقی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • سارا بخشی
  هشتم
 • ساجده میراشه
  یازدهم ریاضی
 • مبینا هاشمی
  دهم تجربی
 • صدرا بخشی
  یازدهم ریاضی
 • فاطمه کشاورز فتحی
  یازدهم ریاضی
 • مبینا شهسواری
  یازدهم تجربی
 • ام البنین یونسی
  دهم علوم انسانی
 • زهرا صالحی
  دهم تجربی
 • سونیا صالحی
  یازدهم علوم انسانی
 • سنا نوری
  هفتم

نمایندگی های کانون در شهر الوند

شهرالوند 02832225847-02832249086-02832237079-02832225847

قزوين شهرصنعتي البرز بلوار سهروردي روبروي مسجد رسول اكرم دفتر كانون قلم چي شهر الوند

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 16 خرداد تا تیر 1402
شهرالوند
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/6/2023 3:11:34 AM
Menu