بستان آباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • محدثه شجاعی شیروانه ده
  منحصرا زبان
 • آنیتا کبیری
  منحصرا زبان
 • سید حبیب بابائی
  دوازدهم تجربی
 • ابوالفضل وفادار انباردان
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • زهرا عزیز پور
  یازدهم تجربی
 • مهسا زارع سقین سرا
  یازدهم تجربی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 20 خرداد تا تیر 1402
اقماری های تبریز
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/10/2023 6:07:04 PM
Menu