كاشمر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • امیرمحمد کرامتی
  دوازدهم تجربی
 • مهدی قربان پور
  دوازدهم انسانی
 • یکتا منیری
  دوازدهم تجربی
 • مهسا پوریحیی ایوری
  هنر
 • زهرا عصارمغانی
  هنر
 • سیده یاسمن فاطمی ترشیزی
  هنر
 • محمدجواد صادقی
  دوازدهم ریاضی
 • فائزه حجی رضائی
  دوازدهم انسانی
 • نرجس مظفری
  دوازدهم ریاضی
 • مریم شفیعی مغانی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • صالح عزیزی
  هفتم
 • یوسف مهران زاده
  یازدهم علوم انسانی
 • علی هژبری
  یازدهم علوم انسانی
 • ابوالفضل ناصری
  دهم ریاضی
 • ریحانه سادات نادری
  دهم علوم انسانی
 • محمدامیر بذرافشان
  هشتم
 • آیناز صفاری
  دهم تجربی
 • پریا پورصادقی
  نهم
 • مریم قمری
  دهم علوم انسانی
 • کوثر رضائی تولائی
  دهم علوم انسانی
هنرستان
 • زهرا ترابی فخر اباد
  یازدهم حسابداری
 • علیرضا رجائی محمدیه
  دوازدهم شبکه و نرم‌افزار رایانه

نمایندگی های کانون در شهر كاشمر

كاشمر ۰۵۱۵۵۲۲۸۸۸۷-۰۵۱۵۵۲۴۷۸۸۷-۰۵۱۵۵۲۲۸۸۷۶

کاشمر خیابان امام خمینی۱۲پلاک۲۰

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
کاشمر
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 3:18:14 PM
Menu