بندپي

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • منیره گر فیروزجائی
  دوازدهم انسانی
 • مبین عابدزاده
  دوازدهم انسانی
 • سید علی موسوی
  دوازدهم ریاضی
 • روجا خانی نیا شیخ
  دوازدهم ریاضی
 • وحید عباسی
  دوازدهم انسانی
 • امیرحسین علی تبار
  دوازدهم انسانی
 • مبین اکبرتبار لهی
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • فائزه رحیمی لهی
  دهم علوم انسانی
 • کوثر شکارتبار فیروزجایی
  دهم علوم انسانی
 • سارا محمدی فیروزجایی
  دهم علوم انسانی
 • فاطمه عسکری
  یازدهم علوم انسانی
 • علیرضا آسور
  دهم علوم انسانی
 • فاطمه بافکار
  یازدهم علوم انسانی
 • فاطمه خانگلی زاد
  هفتم
 • ابوالفضل فتحعلی زاده
  یازدهم علوم انسانی
 • معصومه ادبی فیروزجایی
  هشتم
 • ستایش حسینعلی زاده
  دهم علوم انسانی
هنرستان
 • سجاد محمدی فیروزجایی
  دوازدهم شبکه و نرم‌افزار رایانه

نمایندگی های کانون در شهر بندپي

بندپي غربي 01132521666-09119036798-01132521666-01132026156

بابل بندپي غربي شهرخشرودپي سه راه بالا خشرودپي كانون قلم چي بندپي غربي

بندپي شرقي 09119044059-09115940307-01132722520

بندپي شرقي گلوگاه پاشاامير كانون فرهنگي آموزش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 20 خرداد تا تیر 1402
بندپی غربی ,بندپی شرقی
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/10/2023 6:35:53 PM
Menu