سنندج

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مرتضی حیدری
  منحصرا زبان
 • دریا محمدزاده
  منحصرا زبان
 • امیرحسین میرزائی
  منحصرا زبان
 • آیناز گنجی
  منحصرا زبان
 • هیژا ساعدپناه
  دوازدهم انسانی
 • جوانا صدیقی
  منحصرا زبان
 • رامیلا افشاری نیا
  منحصرا زبان
 • پارسا عارفی
  منحصرا زبان
 • باران حسینی
  دوازدهم ریاضی
 • آریان امیری حسینی
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • هیژا افخم زاده
  یازدهم تجربی
 • آروین ساعدپناه
  دهم علوم انسانی
 • امیره شریعتی
  یازدهم علوم انسانی
 • علیرضا دارین
  دهم تجربی
 • کمند اله رضائی
  یازدهم علوم انسانی
 • کانی نادری
  دهم علوم انسانی
 • سهیل کریمی
  دهم ریاضی
 • ماردین رضایی
  یازدهم ریاضی
 • مدیسا حوریجانی
  هفتم
 • امیرمحمد پیمانی
  دهم ریاضی
هنرستان
 • مریم بسطامی
  دوازدهم حسابداری

نمایندگی های کانون در شهر سنندج

سنندج 08733244362-08733288120-08733235129-08733234273

سنندج خيابان شهيد تعريف روبروي تامين اجتماعي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 13 خرداد تا تیر 1402
سنندج
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/3/2023 11:26:20 AM
Menu