نهبندان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • کوثر هاشم زهی
  هنر
 • فاطمه الهامی
  دوازدهم انسانی
 • امیرمحمد فروغی فرد
  دوازدهم تجربی
 • مریم کاظمی
  دوازدهم تجربی
 • مهسا چمم
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • امین هاشمی نژاد
  یازدهم تجربی
 • شادی سبزه بین
  یازدهم علوم انسانی
 • کوثر بخشی
  یازدهم علوم انسانی
 • کوثر بخشی
  دهم علوم انسانی
 • محمدعلی رضائی
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر نهبندان

نهبندان 05632620774-05632626228-05632626228-05632620774

ميدان غدير - خيابان هاشمپور- كانون فرهنگي آموزش قلم چي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 20 خرداد تا تیر 1402
نهبندان
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/10/2023 7:05:49 PM
Menu