سيرجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • نادیا درویشی
  هنر
 • نسترن میرزاده
  هنر
 • یاسمن برکول
  هنر
 • مانی میاندوآبی
  دوازدهم ریاضی
 • مائده قاسمیان مقدم
  دوازدهم انسانی
 • یکتا پورجعفری
  دوازدهم تجربی
 • معصومه قاسمی نژادرائینی
  دوازدهم تجربی
 • شیما دهقان نیری
  دوازدهم تجربی
 • سیدمحمد اسماعیل اندی
  دوازدهم تجربی
 • هانیه عربی مکی آبادی
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • ایلیا اسفندیارپور
  یازدهم ریاضی
 • محمدمهدی کریمی
  نهم
 • نازنین زهرا یکتاپرست
  هفتم
 • یوکابد قاسمی نژاد رائینی
  هشتم
 • امیرمهدی اشرف زاده
  دهم تجربی
 • پارسا دهقان
  هشتم
 • عباس عباسی
  دهم ریاضی
 • نازنین زهرا کوچکی آباده
  نهم
 • حدیث سیوندرومی
  یازدهم علوم انسانی
 • ابوالفضل حبیبی فتح آبادی
  هشتم
هنرستان
 • مریم عربی محمودآبادی
  دوازدهم تربیت بدنی
 • دیانا اسلامی
  دوازدهم تربیت بدنی
 • علیرضا مومن زاده
  یازدهم الکتروتکنیک
 • اسماء خراسانی
  دوازدهم تربیت بدنی
 • آیسا بیگ زاده
  یازدهم حسابداری
 • امیرحسین خواجوئی
  دوازدهم مکانیک خودرو
 • فاطمه صادقی گوغری
  دوازدهم تربیت بدنی
 • هدیه افضلی پور
  دوازدهم تربیت بدنی
 • حمیدرضا فکر اندیش
  دوازدهم مکانیک خودرو
 • امیرعباس زیدآبادی نژاد
  دوازدهم الکتروتکنیک

نمایندگی های کانون در شهر سيرجان

سيرجان 03442242966-03442242955-03442242268

سيرجان- بلوار دکتر صادقی بعد از چهار راه دانشگاه آزاد سابق بریدگی اول سمت راست

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 9 خرداد تا تیر 1402
سیرجان
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/30/2023 7:44:18 AM
Menu