سلماس

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • نگین خوانسارنیا
  دوازدهم ریاضی
 • فاطمه جمهری
  منحصرا زبان
 • عاطفه جودت
  منحصرا زبان
 • آیدا جلی باقو
  دوازدهم تجربی
 • مبین آهکچی
  دوازدهم تجربی
 • سیما جلی باقو
  دوازدهم انسانی
 • امیرحسین جوان بخت
  دوازدهم تجربی
 • بیرسن سلمانی دوست
  دوازدهم تجربی
 • سارا نوین چهل
  دوازدهم تجربی
 • فائزه موسوی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • امیرحسین شفیع زاده کهنه شهری
  دهم تجربی
 • شایان شهبازی
  یازدهم ریاضی
 • سوگل نجف نوه سی
  یازدهم تجربی
 • پریا رضازاده فرد
  دهم تجربی
 • سما عباس پور
  یازدهم علوم انسانی
 • فاطمه رسولی
  دهم تجربی
 • راحله ترقی جو
  یازدهم علوم انسانی
 • سلوا عباس زاده بهستانی
  دهم تجربی
 • نیما صادق زاده
  دهم تجربی
 • النا دهقانی
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر سلماس

سلماس 04435238828-09149461704-04435238828-04435248050

سلماس خيابان فردوسي تقاطع معلم جنب تالار چهل ستون

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
سلماس
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 2:28:51 PM
Menu