تويسركان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • حامد جلیله وند
  دوازدهم انسانی
 • ریحانه نوروزی
  دوازدهم انسانی
 • فائزه بیات
  دوازدهم انسانی
 • هستی مالمیر
  دوازدهم ریاضی
 • عرفان قلخانی
  دوازدهم انسانی
 • پرهام عبدالملکی
  دوازدهم تجربی
 • محمدامین آقابابایی
  دوازدهم انسانی
 • رضا بهرامی
  دوازدهم تجربی
 • محمد علی قارداشی
  دوازدهم تجربی
 • محمد خزائی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • محمدمهدی مالمیر
  دهم تجربی
 • حسنا جعفری فر
  یازدهم علوم انسانی
 • زهرا شمس الهی
  یازدهم ریاضی
 • محمد رضیئی
  یازدهم تجربی
 • علی محمدظاهری
  یازدهم تجربی
 • تسنیم شیری
  هشتم
 • ریحانه چراغعلی
  نهم

نمایندگی های کانون در شهر تويسركان

تويسركان 08134942222-08134946054-08134926051

تويسركان-خ شريعتي-كوي -شهيد مراتي-آموزشگاه قلم

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
تویسرکان
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 5:11:37 AM
Menu