خدابنده

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • حمیدرضا شفیعی
  دوازدهم انسانی
 • زهرا هادی
  دوازدهم انسانی
 • نگار کاظملو
  دوازدهم انسانی
 • نگین کاظملو
  دوازدهم انسانی
 • مبینا سلمانی
  دوازدهم انسانی
 • سید مبینا موسوی
  دوازدهم انسانی
 • رضا خلجی
  دوازدهم انسانی
 • زهرا ولی
  دوازدهم انسانی
 • حمیدرضا عبدی
  دوازدهم انسانی
 • محمد جواد قرابقلو
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • حسین افشار
  دهم علوم انسانی
 • مرتضی حسینی
  دهم علوم انسانی
 • محمد طاها غفاری
  نهم
 • محمد نیک راد
  دهم علوم انسانی
 • حدیثه نجفی
  دهم علوم انسانی
 • هورا افشاری
  یازدهم علوم انسانی
 • رقیه نوری
  یازدهم علوم انسانی
 • محمد عرفان فرهادی
  یازدهم علوم انسانی
 • مهدی موسوی
  دهم علوم انسانی
 • ابوالفضل حاجیلو
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر خدابنده

خدابنده 02424220888-02424210777

ميدان سهروردي-خيابان محيط زيست صياد شيرازي - ساختمان بهزادپور كانون فرهنگي آموزش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
خدابنده
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 2:52:30 PM
Menu