لنگرود

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • محمدرضا ستوده دیوشلی
  دوازدهم ریاضی
 • زهرا امیرپور
  دوازدهم انسانی
 • نرجس بی ریای بیجارپس
  منحصرا زبان
 • مبینا جعفرپور
  دوازدهم ریاضی
 • شایان امینی فر
  دوازدهم ریاضی
 • مهدیه فرزانه لیلی
  دوازدهم انسانی
 • بیتا زاهدی
  دوازدهم تجربی
 • محمد امیدی مقدم
  دوازدهم انسانی
 • رضا محررعاشورآبادی
  دوازدهم انسانی
 • ابوالفضل محررعاشورآبادی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • آنیسا کفاش لنگرودی
  دهم ریاضی
 • وندا قاسمی نژاد
  هفتم
 • ریحانه فروغی زاده
  هفتم
 • دیناسادات فضل هاشمی
  دهم تجربی
 • ابوالفضل اکبری
  یازدهم ریاضی
 • سیده سپیده حسینی فتیدهی
  یازدهم علوم انسانی
 • رضوانه فروغی زاده
  هفتم
 • محمدرضا امجد یزدان دوست
  یازدهم تجربی
 • ساجده غلامی
  دهم علوم انسانی
 • معصومه محمودصفت کومله
  دهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر لنگرود

لنگرود 01342524015-01342535089-01342538711-01342538712

پسران - لنگرود خيابان شريعتي روبروي مسجد جامع كوچه خواجه نصير مجتمع نيكدوست واحد 8 دختران- لنگرود خيابان شريعتي كوچه خورشيد دبستان فرزانه

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 20 خرداد تا تیر 1402
لنگرود
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/10/2023 6:34:31 PM
Menu