انتخاب رشته کنکور 1401

انتخاب رشته کنکور 1401

با چه رتبه ای در چه رشته هایی کنکور 1401 قبول شده اند ؟

کافی است که رتبه مورد نظر خود را وارد کنید و 200 قبولی سال های گذشته کانون را در حدود این رتبه مشاهده کنید.

احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی یادگار ماندگار را دانلود کنیدمتوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

آیا می توان کارنامه کنکور رتبه های برتر را دید ؟

بله ، شما با مراجعه به قسمت انتخاب رشته می توانید کارنامه های کنکور سال های گذشته را ببینید .
2/6/2023 12:35:17 AM