خرامه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • زهرا یداللهی فارسی
  منحصرا زبان
 • ثمین خسروی جابری
  دوازدهم انسانی
 • سحر آل سعدی
  دوازدهم انسانی
 • محمود راست خدیو
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • محمد مظفری
  یازدهم تجربی
 • زهرا مظفری
  هشتم
 • زهرا زارعی
  دهم تجربی
هنرستان
 • محمدمهدی جباری
  سایر رشته های یازدهم

نمایندگی های کانون در شهر خرامه

خرامه 071-32722959-32724269

فاز 3 - میدان سعادت - مجتمع آموزشی غیردولتی سعادت

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 20 خرداد تا تیر 1402
خرامه
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/10/2023 7:23:53 PM
Menu