اردكان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • عباس قاسمی احمدآبادی
  دوازدهم انسانی
 • ریحانه کمالی اردکانی
  دوازدهم ریاضی
 • شهریار بهجتی اردکانی
  دوازدهم تجربی
 • امیرحسین الیاس پور
  دوازدهم انسانی
 • شیما دهقانی احمدآباد
  دوازدهم انسانی
 • ابراهیم کمالی اردکانی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • محمدامین عرب زاده اردکانی
  دهم ریاضی
 • مهزاد کمالی اردکانی
  نهم
 • رضا محیط اردکانی
  دهم تجربی
 • ریحانه بنده نیاز
  نهم
 • مضطفی فتاحی اردکانی
  یازدهم علوم انسانی
 • نفیسه صالحی اردکانی
  یازدهم علوم انسانی
 • زهرا سرافراز اردکانی
  یازدهم تجربی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از پنج شنبه 11 خرداد تا تیر 1402
میبد
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/1/2023 10:12:28 AM
Menu