نيشابور

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • زهرا همای
  منحصرا زبان
 • سیدامیرمحمد حسینی
  دوازدهم ریاضی
 • امیرحسین باغیشنی
  دوازدهم ریاضی
 • سارا بلوکی
  منحصرا زبان
 • محمدمهدی چمبری
  دوازدهم ریاضی
 • حجت کمالی
  هنر
 • کیانوش حلاجی
  دوازدهم انسانی
 • عرفان شکیبا
  هنر
 • فرزین فتحی
  دوازدهم تجربی
 • کیارش اخوان صدر
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • ترگل نصیرایی
  دهم ریاضی
 • احسان نعیمی خواه
  یازدهم تجربی
 • معصومه بحرودی
  یازدهم علوم انسانی
 • دلارام مومنی
  نهم
 • نگین صابری نیک
  یازدهم تجربی
 • یاسین دهلاری
  نهم
 • آیدا یوسفی نژاد
  نهم
 • علی قربانی
  یازدهم تجربی
 • رامتین مقصودی
  نهم
 • امیراحمد طاهری شرق
  دهم ریاضی
هنرستان
 • هما دهنوخلجی
  سایر رشته‌های ‌دوازدهم
 • عرفان جباران
  یازدهم الکتروتکنیک

نمایندگی های کانون در شهر نيشابور

نيشابور 055142227432-055142223728-055142227432

خيابان 15 خرداد-11جنب بانك كشاورزي-كانون فرهنگي آموزش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
نیشابور
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 3:11:38 PM
Menu