فريمان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • فاطمه کارگر
  دوازدهم انسانی
 • معراج صالحی نژاد
  دوازدهم انسانی
 • ابوالفضل اخلاص فریمانی
  دوازدهم انسانی
 • سحر فخامی فریمانی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه حبیبی
  دوازدهم انسانی
 • علیرضا افتاده عرب
  دوازدهم ریاضی
 • مهتاب مرتضی پور
  دوازدهم تجربی
 • زهرا قلی پور
  دوازدهم انسانی
 • آرش محرابی فریمانی
  دوازدهم انسانی
 • مهدیه سعادتی نسب
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • فاطمه کدخدای عرب
  دهم علوم انسانی
 • فاطمه خواتین غزلق
  دهم علوم انسانی
 • امیر رضا مداری
  دهم تجربی
 • بهاره مظهرفریمانی
  دهم علوم انسانی
 • پیمان علامه
  هشتم
 • راهله رنجبر
  یازدهم علوم انسانی
 • یونس نامزدی فریمانی
  دهم علوم انسانی
 • پارسا فویدی
  هشتم
 • مهلا حیدری
  دهم علوم انسانی
 • امیرحسین عبداللهی کامل فریمان
  دهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر فريمان

فريمان 05134639086-05134633356-05134639086

فریمان، خیابان عدالت، عدالت5، مجتمع عدالت

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 20 خرداد تا تیر 1402
فریمان
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/10/2023 7:13:42 PM
Menu