كازرون

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • رعنا کریمی
  دوازدهم انسانی
 • زهرا حسنی
  دوازدهم ریاضی
 • بیتا اردشیری
  دوازدهم تجربی
 • ملینا احمدی
  دوازدهم تجربی
 • یاسمن هاشمی
  دوازدهم تجربی
 • هانیه عباسی
  دوازدهم تجربی
 • محمد امیری
  دوازدهم تجربی
 • آیلین رستمی
  دوازدهم تجربی
 • احمدرضا پیروی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • برسام توکلی
  نهم
 • امیرعلی خییر
  دهم تجربی
 • سپهر پرویزی
  نهم
 • رقیه بشکار
  هفتم
 • سید یاسین ساجدی
  دهم علوم انسانی
 • محمدمهدی خورسندی
  نهم
 • امیرعباس ابوعلی
  هشتم
 • فرانک قیصری
  یازدهم علوم انسانی
 • محدثه سپیدنامه
  نهم
 • روژان خداپرست کازرونی
  یازدهم تجربی
هنرستان
 • زهرا بزرگی
  دوازدهم حسابداری

نمایندگی های کانون در شهر كازرون

كازرون 07142330393-07142330394-07142330392

فارس-كازرون-خيابان ارتش-روبه روي پادگان 07-مجتمع آموزشي نصراله مرداني

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 16 خرداد تا تیر 1402
كازرون
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/6/2023 3:38:22 AM
Menu