سراوان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • علیرضا ترکمان زهی
  دوازدهم انسانی
 • ابراهیم پرکی
  دوازدهم انسانی
 • عبدالله دهقان
  منحصرا زبان
 • عبدالله باران زهی
  دوازدهم انسانی
 • عبدالمنعم سیدزاده
  دوازدهم ریاضی
 • مهرزاد هرمززهی
  دوازدهم انسانی
 • محمد دهواری محمدی
  دوازدهم انسانی
 • مهسا الهیاری
  دوازدهم انسانی
 • محمدرضا اردی زهی
  دوازدهم انسانی
 • محمدزمان بادپا
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • سجاد نصرت ناهوکی
  نهم
 • مریم حسین بر
  هشتم
 • فرشته دهواری نژاد
  دهم علوم انسانی
 • مسلم سیدی
  دهم علوم انسانی
 • نجمه رئیسی
  دهم علوم انسانی
 • فائزه قلندرزهی
  دهم علوم انسانی
 • الناز گمشادزهی
  دهم علوم انسانی
 • عمران اسماعیلی نژاد
  دهم علوم انسانی
 • نادیه بلوچ زهی
  دهم علوم انسانی
 • بدیع الزمان سیدزاده
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر سراوان

سراوان2 05437641402-05437641402-05437641402-09151991816

سراوان-خيابان بهشتي-نبش بهشتي6-آموزشگاه رشد-كانون فرهنگي آموزش قلم چي -سراوان2

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 16 خرداد تا تیر 1402
سراوان2 ,سراوان 1
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/6/2023 9:03:39 AM
Menu