راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 2090 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 1601 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 1533 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) بازدید: 1288 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 1272 دانشگاه اصفهان بازدید: 1269 دانشگاه شيراز بازدید: 1248 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 1205 دانشگاه مازندران - بابلسر بازدید: 1156 دانشگاه تبريز بازدید: 1147 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 1129 دانشگاه كاشان بازدید: 1109 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 1104 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 1095 دانشگاه جهرم بازدید: 1082 دانشگاه قم بازدید: 1080 دانشگاه اروميه بازدید: 1078 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 1073 دانشگاه اراک بازدید: 1063 دانشگاه لرستان - خرم آباد بازدید: 1063 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 1056 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل بازدید: 1054 دانشگاه زنجان بازدید: 1049 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار بازدید: 1047 دانشگاه ملاير بازدید: 1042 دانشگاه يزد بازدید: 1041 دانشگاه ياسوج بازدید: 1036 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان بازدید: 1033 دانشگاه بيرجند بازدید: 1033 دانشگاه مراغه بازدید: 1030 دانشگاه دامغان بازدید: 1030
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید