راهنمای انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته کنکور 1401

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 1126 دانشگاه تهران بازدید: 1581 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 1293 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 1325 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (مح... بازدید: 697 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار بازدید: 723 دانشگاه نيشابور بازدید: 702 دانشگاه فردوسي - مشهد بازدید: 905 دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل ... بازدید: 688 دانشگاه مازندران - بابلسر بازدید: 816 دانشگاه شيراز بازدید: 810 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز بازدید: 661 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 733 دانشگاه كاشان بازدید: 719 دانشگاه اصفهان بازدید: 922 دانشگاه تبريز بازدید: 796 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز بازدید: 726 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 723 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 776 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان بازدید: 719 دانشگاه رازي کرمانشاه بازدید: 668 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 672 دانشگاه گنبد بازدید: 654 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 662 دانشگاه اراک بازدید: 719 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 808 دانشگاه يزد بازدید: 649 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - ق... بازدید: 702 دانشگاه ياسوج بازدید: 629 دانشگاه زنجان بازدید: 671 دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم بازدید: 674
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه زبان در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

3/21/2023 12:06:46 PM