مريوان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • سارو آذریان
  دوازدهم تجربی
 • عبدالصمد عالی
  دوازدهم انسانی
 • هلیا شریفی
  دوازدهم تجربی
 • سید پیشوا سیدابراهیمی
  دوازدهم تجربی
 • محمد صفایی
  دوازدهم تجربی
 • شنیا کهنه پوشی
  دوازدهم تجربی
 • سیامک ضیایی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه دالوند
  دوازدهم تجربی
 • محمد صالحی
  دوازدهم تجربی
 • آرشا صادقی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • ثنا اسلام پناه
  یازدهم علوم انسانی
 • ژینا صالحی
  یازدهم علوم انسانی
 • دانیال محمدی
  یازدهم تجربی
 • شیما شریفی
  دهم علوم انسانی
 • ساریه برزوئی
  یازدهم علوم انسانی
 • هدیه محمدی
  هشتم
 • فادیه وطن دوست
  یازدهم علوم انسانی
 • سیده سوگند سجادی
  یازدهم علوم انسانی
 • صدف خالدی
  یازدهم علوم انسانی
 • شایان عباسی
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر مريوان

مريوان 08734529034-08734542052-09188743172-09188743172

مريوان -پايين تر از چهارراه بيمارستان -اداره تعاون روستايي قديم-كانون قلم چي مريوان

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
مریوان
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 3:27:12 AM
Menu