ماه شهر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • زهرا اعیانی نژاد
  هنر
 • شکیبا قنواتی
  دوازدهم انسانی
 • بیتا عبیدی
  دوازدهم ریاضی
 • محمد رضا ابراهیم زاده
  دوازدهم تجربی
 • هلیا فریدی
  دوازدهم تجربی
 • انیس الطافی
  دوازدهم تجربی
 • محمد مهدی قنواتی
  دوازدهم تجربی
 • اسما شیری
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • علی رادمان
  یازدهم ریاضی
 • شهریار منشی بوشهری
  نهم
 • آوا شکاری
  نهم
 • فاطمه حمید
  دهم علوم انسانی
 • ماهک نهاوندی
  یازدهم تجربی
 • غرل احمدی
  هشتم

نمایندگی های کانون در شهر ماه شهر

ماه شهر 06152343627-06152344298-06152344288-06152343623

ناحيه صنعتي پشت فرهنگ سرای فردوسی کوچه قضات 2 مجتمع فرهنگی آموزشی حیاتی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
ماه شهر
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 3:36:46 AM
Menu