همدان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • محمد علی نوروزی
  منحصرا زبان
 • مانی غفوری
  هنر
 • زکیه سلطانی
  دوازدهم انسانی
 • نگین خدایی
  هنر
 • حنانه پرزاد
  هنر
 • علیرضا جباری
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه دیناری
  منحصرا زبان
 • نیکو قدیمی
  منحصرا زبان
 • رخساره بهروز
  منحصرا زبان
 • علی صادقی
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • آریا باباپیری
  دهم تجربی
 • محمدپارسا کاروان
  دهم تجربی
 • سیدشهروز موسوی
  دهم علوم انسانی
 • فاطمه عبدالملکی
  یازدهم ریاضی
 • علی خزائی
  یازدهم علوم انسانی
 • امین رضا خدائی
  یازدهم تجربی
 • محمد سینا برنده
  دهم علوم انسانی
 • صالح قاسمی
  یازدهم تجربی
 • محمد نیما مهربانی
  یازدهم تجربی
 • مبینا احمدی سرخه مهری
  دهم ریاضی

نمایندگی های کانون در شهر همدان

همدان 08138260041-08138260079

همدان خيابان طالقاني چهارراه اميركبير ساختمان اميركبير واحد1

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از چهارشنبه 17 خرداد تا تیر 1402
همدان
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/7/2023 9:43:21 AM
Menu