بم

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • عرفان صادقی
  دوازدهم انسانی
 • محدثه آبیاری
  دوازدهم علوم و معارف اسلامی
 • محدثه خورشیدی
  دوازدهم علوم و معارف اسلامی
 • رقیه رشیدی
  دوازدهم علوم و معارف اسلامی
 • زهرا رحمت آبادی برچ
  دوازدهم علوم و معارف اسلامی
 • خاطره دهقانیان
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه برزنگ
  هنر
 • علی صادقی کرکی
  دوازدهم انسانی
 • هنگامه آریائی
  دوازدهم انسانی
 • عارفه دهقانی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • فاطمه مهرسا
  هشتم
 • زینب دهقانی
  دهم علوم انسانی
 • سارا موسوی
  یازدهم علوم انسانی
 • ابوالفضل محمودی راد
  نهم
 • نازنین زهرا جرجندی
  دهم تجربی
 • علی اصغر شهربابکی
  دهم ریاضی
 • ریحانه الهیان
  دهم علوم انسانی
 • پرهام دریجانی
  هشتم
 • علی دریجانی
  هفتم
 • کوثر علی نسب
  هشتم

نمایندگی های کانون در شهر بم

بم 03444313043-09372176718-09131442665-09131440740

بم چهارراه سجادي نرسيده به ارگ قديم نمايندگي كانون فرهنگي آموزش در بم

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از پنج شنبه 11 خرداد تا تیر 1402
بم
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/1/2023 8:49:22 AM
Menu