مراوه تپه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • حدیثه حاجی لی دوجی
  دوازدهم تجربی
 • نصیبه حاجی لی دوجی
  دوازدهم انسانی
 • محمد رفیع حاجی لی دوجی
  دوازدهم ریاضی
 • محمد علی یاپنگ غراوی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه کاظمی
  دوازدهم تجربی
 • کامله قزل
  دوازدهم انسانی
 • عاطفه حاجیلی دوجی
  دوازدهم انسانی
 • الهام زارهشی
  دوازدهم انسانی
 • منصور گرگانلی دوجی
  دوازدهم انسانی
 • متین کوسه غراوی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • نفیسه بهلکه غراوی
  یازدهم علوم انسانی
 • محمدامین الهی
  یازدهم علوم انسانی
 • محمدامین طراج
  یازدهم علوم انسانی
 • نسیبه بهلکه
  یازدهم علوم انسانی
 • امیرمحمد طراج
  یازدهم علوم انسانی
 • مایسا دوجی
  یازدهم علوم انسانی
 • پریا قزل
  دهم تجربی
 • امیرحسین حاجیلی دوجی
  نهم
 • محسن برومند
  یازدهم تجربی
 • جبرئیل گرگانلی دوجی
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر مراوه تپه

مراوه تپه 01735453166-01735453565-01735459082

مراوه تپه خيابان شهيد قويدل جنب كتابفروشي بارسا و سوپرماركت امين

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 20 خرداد تا تیر 1402
مراوه تپه
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/10/2023 6:52:41 PM
Menu