بانه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مبینا حسینی
  منحصرا زبان
 • بناز رسولی
  دوازدهم انسانی
 • ادیب قاسم نژاد
  دوازدهم انسانی
 • کیمیا قادریان
  دوازدهم انسانی
 • محسن رشیدی
  دوازدهم انسانی
 • سانیار مصطفایی
  دوازدهم تجربی
 • مهدی عبدالهی
  دوازدهم تجربی
 • میلاد طاها
  دوازدهم انسانی
 • شایان شیخی
  دوازدهم انسانی
 • هاوژین ظریفی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • یاسا رحمنی
  یازدهم ریاضی
 • کیمیا اخلاقی
  نهم
 • میدیا احمدپور
  نهم
 • رامین احمدی
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر بانه

بانه 08734269000-09183746193-08734266000-08734268041

بانه پشت اداره پست مركزي كوچه مرواريد 4

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
بانه
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 5:37:54 AM
Menu