تيران

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مرضیه کریمی
  دوازدهم انسانی
 • بابک کریمیان
  دوازدهم تجربی
 • محمدحسن هاشم پورمحمدی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • ریحانه جعفری
  یازدهم علوم انسانی
 • مهسا محبی
  دهم تجربی
هنرستان
 • امیرحسین رضائی
  دوازدهم الکتروتکنیک

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 16 خرداد تا تیر 1402
نجف آباد
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/6/2023 3:34:53 AM
Menu