سروآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • گلستان قاسمی
  دوازدهم انسانی
 • سمیه محمدی
  دوازدهم انسانی
 • فرزانه محمودی
  دوازدهم انسانی
 • کاروان اسدی
  دوازدهم انسانی
 • هاوژین محمدی
  دوازدهم انسانی
 • شاهرخ ایزدی
  دوازدهم انسانی
 • آرینا فرجی
  دوازدهم انسانی
 • سولین محمدامینی
  دوازدهم تجربی
 • ژینر رحیمی پور
  دوازدهم انسانی
 • شیما رحیمی نژاد
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • مبین اداک
  یازدهم علوم انسانی
 • سبا احمدیان
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر سروآباد

سرو آباد 08734822849-09189865140-08734822849-09183758374

سرواباد ميدان شهيد مرادي ابتداي خيابان امام شافعي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از جمعه 12 خرداد تا تیر 1402
سرواباد
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/2/2023 4:38:12 AM
Menu