لامرد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون دوشنبه 7 فروردین 1402

کنکوری ها
 • علی علیزاده
  دوازدهم ریاضی
 • مریم عباس پور
  دوازدهم انسانی
 • امیررضا خضری
  دوازدهم انسانی
 • رضا باقری
  دوازدهم انسانی
 • حدیثه عشقی
  دوازدهم انسانی
 • علی اکبر رستگار
  دوازدهم انسانی
 • عطیه عباسی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • امین طاهرزاده
  دهم ریاضی
 • مریم رمضانی
  یازدهم علوم انسانی
 • نازیلا مرادنیا
  یازدهم تجربی
 • حسین خواجه
  یازدهم ریاضی
 • ابوالفضل دانشور
  یازدهم علوم انسانی
 • فاطمه پهلوزاده
  هشتم
 • مهدی خوشقدم
  یازدهم ریاضی
 • زهره احمدی
  یازدهم علوم انسانی
 • زینب عباسی
  دهم تجربی
 • ابوالفضل صمدی
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر لامرد

لامرد 07152722270- 09900980321

فارس - لامرد - بلوار معلم- مجاور پارک بنفشه ها

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

توجه : برای شرکت در آزمون ها به صورت حضوری ، به ازای هر آزمون مبلغ ۱۵ هزار تومان به شهریه فوق اضافه می شود
مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 7 فروردین تا تیر 1402
لامرد
دوازدهم 1,170,000 ریال 8 9,360,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 5 5,650,000 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 5 5,650,000 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 5 4,750,000 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 5 4,250,000 ریال قیمت کل
3/27/2023 5:44:11 PM