لامرد

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرلامرد 28

 • فاطمه اربابی بیدگلی از شهر لامرد- درس فيزيك
  بنده این درس را در ازمون های کانون 9 از 10 میزنمابتدا در این درس جزوه‌ی دبیر خود را می خوانم.سپس تما رین کتاب تمرین تشریحی را با دقت حل می‌کنم.سپس برای تسلط و تثبیت مطالب از تست‌های کتاب آبی فیزیک استفاده می‌کنم.ابتدا درسنامه‌ی کتاب آبی را بادقت می خوانم تاتمام نکات تستی را بار دیگر مرور کنم و اگر نکته‌ای وجود دارد حتما در کتاب یا جزوات خود یادداشت می‌کنم.سپس تست‌های شناسنامه‌دار را حل می‌کنم.در پایان پاسخ را بررسی می‌کنم . حتی پاسخ تشریحی سوالات درست را با دقت بررسی می‌کنم شاید سوالی را با شک درست زده باشم.اگر اشتباه مفهومی باعث غلط زدن یا نزدنم شده است، حتما یادداشت خواهم کرد.تست ها را هم برای آزمون‌های ایستگاه گلچین می‌کنم.
 • محمد امین علی پور از شهر لامرد- درس شيمي
  من این درس را از 3 به 8 از ده رساندمبرای شیمی پایه ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست م ی زنم. در پایان سوالات آزمون های کانون سال گذشته را حل می کنم.برای شیمی دوازدهم ابتدا قبل از تدریس دبیر مطالب را پیش خوانی می کنم و این کار باعث می شود سر کلاس درس را به طور کامل یاد بگیرم. سپس تعداد زیادی تست می زنم.
 • شیرین صمدی از شهر لامرد- درس فيزيك
  دهدهی درس فیزیک من در آزمون‌های کانون به‌صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.در درس فیزیک سعی میکنم ابتدا جزوه را در هر فصل مطالعه کنم.در مرحله بعد حلسوالات تشریحی آخر هر فصل را در دستور کار قرار می‌دهم.سپس درسنامه کتاب کمک آموزشی را مطالعه می‌کنم و فرمول‌ها را برای خودم خلاصه‌نویسی می‌کنم.در مرحله بعد با استفاده از کتاب کمک آموزشی اقدام به تست زنی می‌کنم.روز‌های نزدیک آزمون فرمول‌های خلاصه‌نویسی شده را مرور می‌کنم.
 • شیرین صمدی از شهر لامرد- درس فيزيك
  دهدهی درس فیزیک من در آزمون‌های کانون به‌صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.در درس فیزیک سعی میکنم ابتدا جزوه را در هر فصل مطالعه کنم.در مرحله بعد حلسوالات تشریحی آخر هر فصل را در دستور کار قرار می‌دهم.سپس درسنامه کتاب کمک آموزشی را مطالعه می‌کنم و فرمول‌ها را برای خودم خلاصه‌نویسی می‌کنم.در مرحله بعد با استفاده از کتاب کمک آموزشی اقدام به تست زنی می‌کنم.روز‌های نزدیک آزمون فرمول‌های خلاصه‌نویسی شده را مرور می‌کنم.
 • محمدرضا علی‌پور از شهر لامرد- درس عربي
  این درس را 6 از ده زه‌ام.ابتدا در این درس جزوه ی دبیر خود را می خوانم سپس تمارین کتاب ( کتاب تشریحی ) سپس برای تسلط و تثبیت از تست های کتاب آبی استفاده می کنم .ابتدا درسنامه کتاب آبی را با دقت می خوانم تا تمام نکات تستی را بار دیگر مرور کنم و اگر نکته ای وجود دارد حتما در کتاب یا دفتر خود آموز یا داشت می کنم سپس تست های شناسنامه دار را حل می کنم تست ها هم برای آزمون جبرانی گلچین می کنم . استفاده از کتاب خود آموز و سعی می کنم که اشتباهات آزمون های قبل را نداشته باشم.
 • محمد امین علی پور از شهر لامرد- درس شيمي
  من این درس را از 3 به 8 از ده رساندمبرای شیمی پایه ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست م ی زنم. در پایان سوالات آزمون های کانون سال گذشته را حل می کنم.برای شیمی دوازدهم ابتدا قبل از تدریس دبیر مطالب را پیش خوانی می کنم و این کار باعث می شود سر کلاس درس را به طور کامل یاد بگیرم. سپس تعداد زیادی تست می زنم.
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 مرداد 1400

کنکوری ها
 • علی اصغر حبیبی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه حسنی
  دوازدهم انسانی
 • حدیث احمدی
  دوازدهم انسانی
 • حسین امیری
  دوازدهم تجربی
 • کوثر خاموشی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • فاطمه زارعی
  دهم تجربی
 • زهرا دهستان
  دهم علوم انسانی
 • مریم السادات موسوی
  یازدهم علوم انسانی
 • امیررضا خضری
  یازدهم علوم انسانی
 • ندا شهریاری
  نهم

نمایندگی های کانون در شهر لامرد

لامرد 07152726260-07152722270

لامرد- بلوار جهاد- كوچه ي شماره 9 - درب رو به خيابان

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از چهارشنبه 13 مرداد تا تیر 1401
لامرد
دوازدهم 900,000 ریال 24 21,600,000 ریال قیمت کل
یازدهم 862,500 ریال 21 18,112,500 ریال قیمت کل
دهم 862,500 ریال 21 18,112,500 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 725,000 ریال 21 15,225,000 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 650,000 ریال 21 13,650,000 ریال قیمت کل