اسفراين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • حسین مظلوم
  دوازدهم انسانی
 • یاسمن مرادیان
  دوازدهم انسانی
 • ریحانه رامشینی
  دوازدهم انسانی
 • محدثه حدادفریمان
  دوازدهم انسانی
 • تینا ایزانلو
  دوازدهم انسانی
 • احسان زراعتی
  دوازدهم تجربی
 • ابوالفضل استیری
  دوازدهم انسانی
 • مبینا ابوترابی
  دوازدهم ریاضی
 • مهدیه صمدی نژاد
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه صمصامی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • آتنا نصرتی
  دهم علوم انسانی
 • سحر طاهری علی اباد
  دهم علوم انسانی
 • سیدمهدی حسینی
  دهم ریاضی
 • محمد امانی
  دهم تجربی
 • فاطمه سهرابی
  دهم علوم انسانی
 • آیناز باقری
  دهم ریاضی
 • سعیده اولیائی
  دهم علوم انسانی
 • نسرین جهانی
  یازدهم علوم انسانی
 • مهدیه رضائی
  یازدهم علوم انسانی
 • سامیه تارایی
  نهم
هنرستان
 • فرهاد یوسف نژاد
  دوازدهم الکتروتکنیک

نمایندگی های کانون در شهر اسفراين

اسفراين 05837232974-05837237749-05837220292-09153692781

خيابان فرومندي نبش فرومندي3 كانون فرهنگي آموزش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 13 خرداد تا تیر 1402
اسفراین
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/3/2023 5:40:13 PM
Menu