دهلران

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • احمد حافظ نژاد
  دوازدهم تجربی
 • مهرداد اروانه
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • امیرحسین آبزن
  یازدهم علوم انسانی
 • محمد حسین بختیاری
  یازدهم علوم انسانی
 • سینا رفیعی
  دهم تجربی
 • مهدی چاوک
  یازدهم علوم انسانی
 • مائده ولی نژاد
  یازدهم تجربی
 • تارا یوسفی
  یازدهم علوم انسانی
 • سیده زهرا حسینی
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر دهلران

دهلران 08433729007-08433720018-08433729007-08433722215

دهلران خيابان امام خيابان خيام جنب آزمايشگاه نظري

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
دهلران
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 4:27:52 AM
Menu