راهنمای انتخاب رشته کنکور ریاضی

انتخاب رشته کنکور 1401

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 2276 دانشگاه تهران بازدید: 4934 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 2969 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران بازدید: 4163 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - ... بازدید: 2630 دانشگاه صنعتي شريف - تهران بازدید: 5887 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 1880 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران بازدید: 2978 دانشگاه هنر تهران بازدید: 1244 دانشگاه شاهد - تهران بازدید: 1453 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران بازدید: 1308 مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور بازدید: 1227 آموزشکده فني نقشه برداري سازمان جغراف... بازدید: 934 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بازدید: 1130 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهر... بازدید: 866 دانشگاه خوارزمي تهران بازدید: 1817 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) بازدید: 848 پرديس نسيبه - تهران بازدید: 877 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژ... بازدید: 788 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پردي... بازدید: 1675 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) بازدید: 873 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) بازدید: 1068 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) بازدید: 1194 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (مح... بازدید: 822 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (مح... بازدید: 815 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران بازدید: 1695 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان بازدید: 2591 دانشکده فني و حرفه اي دختران تهران - ... بازدید: 888 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره 1 ا... بازدید: 809 دانشگاه صنعتي قوچان بازدید: 804 دانشگاه نيشابور بازدید: 860
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه ریاضی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

3/21/2023 12:08:34 PM