مشكين شهر

رتبه های برتر کنکور 98مشكين شهر

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرمشكين شهر 34

 • علی نیک نفس از شهر مشكين شهر- درس فارسی هفتم
  این درس را 8 از ده پاسخ میدهمابتدا من شروع به مطالعه کتاب درسی به صورت کامل و مفهومی میکنم و از کتاب درسی خلاصه نویسی و نکته برداری میکنم سپس خلاصه نویسی ها و مطالبی که خوانده ام را مرور می کنم. از درسنامه کتاب کمک اموزشی خود استفاده میکنم. ضمن اینکه آن ها را با مطالب کتاب ارتباط میدهم.پس از حل کتاب تست خود به سراغ کتاب کمک آموزشی میروم و از تست های آن همراه با نکته برداری به صورت کامل کار میکنم.
 • نیلوفر پور علی از شهر مشكين شهر- درس زیست 2 يازدهم
  این درس را 8 از ده پاسخ میدهمدر درس زیست پیشرفت داشتم،ابتدا کتاب را به صورت روخوانی مطالعه میکنمسپس بار دوم مطالعه ی عمیق و دقیق از کتاب دارم ویک روز بعد درسنامه را از کتاب تست میخوانم یک روز بعد تست کار میکنم.
 • مهدی حسن نیا از شهر مشكين شهر- درس زیست شناسی 1 دهم تجربی
  چند از ده من در درس زیست:6 از 10روش مطالعه من در درس زیست: 1) درس هر روز قبل از حضور در کلاس درس پیش خوانی می خوانم.2)تست زماندار کار میکنم.3)بعد از ان تمامی سوالات کار شده را با بازیابی رفع اشکال میکنم و بعد از هر ازمون با دقت تمام تحلیل میکنم.
 • نسیم سلیمی از شهر مشكين شهر- درس ديني
  من دینی را 7 یا 8 از ده میزدمدین و زندگی جز درسهایی بود که به آن علاقه داشتم این درس جز درسهایی بود که روزانه در برنامه داشتم وسعی میکردم ما بین ایات و متن کتاب ارتباط معنایی برقرار کرده و روزانه برای آن تست بزنم و هفته دوم آن را دوباره مرور کنم.
 • میلاد میرزازاده از شهر مشكين شهر- درس شيمي
  این درس را 9 از ده پاسخ میدهمهرروز می خوانمابتدا به صورت روز نامه وار میخوانم بعد به سراغ تست میروم از نوع تست ها الگو گرفته به سراغ کتاب میروماز این طریق بیشتر با کتاب خودم رو در گیر میکنم تا مطالب کتاب که تسلط یافتم بهتر تست مجموعه را کار میکنم
 • هادی عطایی از شهر مشكين شهر- درس زيست‌شناسي
  چندتا از 10تا: 7 از 10ابتدا درس را قبل از مدرسه پیش خوانی می کنم.وقتی که وارد درس اصلی میشوم کامل می توانمبر موضوع مسلط شوم.بعد وارد تست می شومبا این روش می توانم مباحث اصلی را شناسایی کنم و نقاط ضعف وقوت را بشناسم.درنهایتبه سراغ مباحث ضعیف می رومو آن را از کتاب درس کامل کنم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های مشكين شهر

ناهید موسی زاده
نجیبه احمدزاده
معصومه اصلانی
مریم عبدی
نگین مهتری
ناهید اسماعیلی

نمایندگی های کانون در شهر مشكين شهر

مشكين شهر 04525229376-04525224260-04525242639-09143536486

مشكين شهر خ ابوذر انتهاي كوچه قلم چي كلخوراني سابق

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از پنج شنبه 13 آذر تا تیر 1400
مشکين شهر
دوازدهم 760,000 ریال 15 11,400,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
یازدهم 730,000 ریال 12 8,760,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
دهم 730,000 ریال 12 8,760,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
هفتم،هشتم،نهم 620,000 ریال 12 7,440,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
چهارم،پنجم،ششم دبستان 550,000 ریال 12 6,600,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه