شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

توجه : برای شرکت در آزمون ها به صورت حضوری ، به ازای هر آزمون مبلغ 25 هزار تومان به شهریه فوق اضافه می شود
مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از پنج شنبه 3 فروردین تا تیر 1402
اراك
دوازدهم 1,300,000 ریال 10 13,000,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,260,000 ریال 7 8,820,000 ریال قیمت کل
دهم 1,260,000 ریال 7 8,820,000 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,070,000 ریال 7 7,490,000 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 960,000 ریال 7 6,720,000 ریال قیمت کل
3/23/2023 5:34:11 AM