اقليد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مرجان اسلمی
  منحصرا زبان
 • زهرا باصری نژاد دژکرد
  دوازدهم انسانی
 • مریم اسفندی
  دوازدهم انسانی
 • مریم دهقانی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • معراج بخارایی
  نهم
 • رضا میرسلیمانی
  نهم
 • مهرآنا مصطفوی
  یازدهم تجربی
 • شینا سادات موسوی
  نهم
 • محمدرضا کوثری
  دهم تجربی
 • ستایش دهقانی
  نهم
 • نگار جمشیدی
  یازدهم علوم انسانی
 • سوگندسادات افضلی
  نهم
 • مبینا سادات راسخ
  نهم
 • پریسا پرویزی پور
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر اقليد

اقليد 07144523553-07144521345-07144531715-07144522263

اقليد خيابان شهيد طالقاني كويشهيد افضل پلاك67كدپستي14843-73817 آموزشگاه علمي خوارزمي نمايندگي كانون فرهنگي آموزش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
اقلید
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 1:40:20 AM
Menu