راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته کنکور 1401

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
پزشکي بازدید: 45787 دندانپزشکي بازدید: 16009 داروسازي بازدید: 24649 دکتري پيوسته بيوتکنولوژي بازدید: 4142 دکتراي عمومي دامپزشکي بازدید: 6174 فيزيوتراپي بازدید: 15480 بينايي سنجي بازدید: 4459 شنوايي شناسي بازدید: 2082 کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني بازدید: 2872 کاردرماني بازدید: 2159 علوم تغذيه بازدید: 3613 کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي بازدید: 2905 مامايي بازدید: 5787 پرستاري بازدید: 23773 علوم آزمايشگاهي بازدید: 6128 علوم آزمايشگاهي دامپزشکي بازدید: 1038 هوشبري بازدید: 6077 تکنولوژي اتاق عمل بازدید: 4749 گفتار درماني بازدید: 1288 اعضاي مصنوعي بازدید: 1135 زيست شناسي سلولي مولکولي بازدید: 3458 شيمي بازدید: 4332 آموزش شيمي بازدید: 1567 فناوري اطلاعات سلامت بازدید: 2381 ميكروبيولوژي بازدید: 2811 بهداشت عمومي بازدید: 3373 علوم و صنايع غذايي بازدید: 849 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار بازدید: 1071 مهندسي بهداشت محيط بازدید: 1100 بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها بازدید: 730 مهندسي فضاي سبز بازدید: 759
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 1990 دانشگاه تهران بازدید: 4056 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران بازدید: 3110 دانشگاه صنعتي شريف - تهران بازدید: 1737 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 1094 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - ... بازدید: 922 دانشگاه امام حسين(ع) - تهران بازدید: 1032 دانشگاه شاهد - تهران بازدید: 1253 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 2390 دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 3115 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 3218 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) بازدید: 1469 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي... بازدید: 1716 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله بازدید: 2079 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران بازدید: 963 موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران بازدید: 810 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهر... بازدید: 809 دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار بازدید: 826 دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند بازدید: 770 دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين بازدید: 764 دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر بازدید: 799 دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد بازدید: 740 دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري بازدید: 876 دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات بازدید: 776 دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا بازدید: 744 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگ... بازدید: 865 دانشگاه خوارزمي تهران بازدید: 1016 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) بازدید: 814 پرديس نسيبه - تهران بازدید: 997 دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق بازدید: 806 دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب بازدید: 922
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

3/23/2023 9:56:39 PM