راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
پزشکي بازدید: 39857 پرستاري بازدید: 26872 داروسازي بازدید: 19230 فيزيوتراپي بازدید: 18836 دندانپزشکي بازدید: 12355 هوشبري بازدید: 9320 تکنولوژي اتاق عمل بازدید: 8742 مامايي بازدید: 7914 علوم آزمايشگاهي بازدید: 7046 دامپزشکي بازدید: 7010 بينايي سنجي بازدید: 6069 کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني بازدید: 5008 روان‌شناسي بازدید: 4922 علوم تغذيه بازدید: 4479 کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي بازدید: 4438 آموزش ابتدايي بازدید: 4257 ميكروبيولوژي بازدید: 4022 دکتري پيوسته بيوتکنولوژي بازدید: 3742 بهداشت عمومي بازدید: 3616 فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني بازدید: 3368 شنوايي شناسي بازدید: 3343 کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني بازدید: 3309 شيمي بازدید: 3287 زيست شناسي سلولي مولکولي بازدید: 3237 آموزش زيست شناسي بازدید: 3092 حسابداري بازدید: 2680 کاردرماني بازدید: 2500 گفتار درماني بازدید: 2491 تكنولوژي پزشکي هسته اي بازدید: 2224 علوم و صنايع غذايي بازدید: 2208 اعضاي مصنوعي بازدید: 2169
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران بازدید: 5274 دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 3987 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 3695 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بازدید: 2933 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 2904 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بازدید: 2631 دانشگاه علوم پزشکي بابل بازدید: 2451 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بازدید: 2146 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بازدید: 2087 دانشگاه علوم پزشکي سمنان بازدید: 2039 دانشگاه علوم پزشکي مشهد بازدید: 2038 دانشگاه علوم پزشکي زنجان بازدید: 2034 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بازدید: 2012 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بازدید: 1929 دانشگاه علوم پزشکي اراک بازدید: 1884 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله بازدید: 1868 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار بازدید: 1855 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس بازدید: 1848 دانشگاه علوم پزشکي زابل بازدید: 1829 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران بازدید: 1824 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد بازدید: 1794 دانشگاه علوم پزشکي جهرم بازدید: 1719 دانشگاه لرستان - خرم آباد بازدید: 1711 دانشگاه علوم پزشکي ايلام بازدید: 1689 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان بازدید: 1688 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت بازدید: 1640 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بازدید: 1637 دانشگاه شاهد - تهران بازدید: 1606 دانشگاه تبريز بازدید: 1554 دانشگاه اراک بازدید: 1480 دانشگاه اروميه بازدید: 1473
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید