رودبار

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

توجه : برای شرکت در آزمون ها به صورت حضوری ، به ازای هر آزمون مبلغ 20 هزار تومان به شهریه فوق اضافه می شود
مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 5 فروردین تا تیر 1402
جیرفت
دوازدهم 1,230,000 ریال 9 11,070,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 6 7,200,000 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 6 7,200,000 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 6 6,000,000 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 6 5,400,000 ریال قیمت کل
3/25/2023 8:33:42 PM