فيض آبادتربت حيدريه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مهشید سعیدی
  دوازدهم انسانی
 • ماریا پویا
  هنر
 • محدثه فتوحی
  دوازدهم انسانی
 • اسماء کیان نیا
  دوازدهم انسانی
 • اسماء اکبرزاده
  دوازدهم انسانی
 • نرگس پشت چمن
  دوازدهم انسانی
 • امیرحسین ساعدی
  دوازدهم تجربی
 • نیلوفر معینی فر
  دوازدهم انسانی
 • محمد محولاتی فیض آبادی
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • مهدی آذرران
  یازدهم علوم انسانی
 • نفیسه هدایت
  دهم علوم انسانی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
تربت حیدریه
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 1:37:20 AM
Menu