قوچان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • کیان قربانی
  دوازدهم تجربی
 • فاطمه ادیبی
  دوازدهم علوم و معارف اسلامی
 • عباس نورانی
  دوازدهم تجربی
 • محمدمهدی عساکری
  دوازدهم تجربی
 • محمد بهشتی
  دوازدهم انسانی
 • محمد قنبری
  دوازدهم تجربی
 • امیررضا صمدی
  دوازدهم تجربی
 • هومن کوهستانیان
  دوازدهم تجربی
 • مهدی قنبری
  دوازدهم تجربی
 • مهدی سابود
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • الهه سپهری
  یازدهم تجربی
 • مهشید ساربان
  هشتم
 • فاطمه تقی زاده
  دهم علوم انسانی
 • سجاد حسین زاده
  یازدهم تجربی
 • حسین براتی
  یازدهم ریاضی
 • بیتا خاکزاد
  یازدهم علوم انسانی
 • محنا عمرانی
  هشتم
 • نرگس خالق پناه
  هشتم
 • الینا رستمی
  یازدهم ریاضی
 • علی معمر داودلی
  یازدهم ریاضی

نمایندگی های کانون در شهر قوچان

قوچان 05147244433-05147242094-05147233822-05147222861

قوچان-بازار عشق آباد-خيابان شهيد شكري-نبش شكري10

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
قوچان
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 3:13:14 AM
Menu