ميناب

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • زهره شهدادی
  منحصرا زبان
 • فاطمه هرمزی
  دوازدهم انسانی
 • مریم مرحمتی
  دوازدهم انسانی
 • عزرا احمدی
  دوازدهم انسانی
 • محمد زاهدی
  دوازدهم انسانی
 • مهدی صادقی
  دوازدهم انسانی
 • محدثه سهرابی
  دوازدهم انسانی
 • یاسمن زید آبادی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • محمدحسین عربلو
  نهم
 • محمدطاها مظفری
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر ميناب

ميناب 09369372848-09381905669-07652224355-07652230244

ميناب - بلوار بسيج -ساختمان برجيس آموزشگاه علمي قلم چي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 9 خرداد تا تیر 1402
میناب
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/30/2023 3:37:02 PM
Menu