قائن

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • فاطمه درویش
  دوازدهم انسانی
 • مرتضی محمدی مطلق
  دوازدهم ریاضی
 • امیر حسین عارفی
  دوازدهم انسانی
 • یاسین حسنی
  دوازدهم تجربی
 • محسن عزیزی
  دوازدهم ریاضی
 • ریحانه سادات موسوی
  منحصرا زبان
 • علی نقی نژاد
  دوازدهم ریاضی
 • مهدیه طیبی پور
  دوازدهم انسانی
 • علی اکبر عبدالهی
  دوازدهم ریاضی
 • فایزه مختاری
  دوازدهم انسانی
متوسطه و دبیرستان
 • مهتاب دارجی
  هفتم
 • نرگس بازمانده
  یازدهم علوم انسانی
 • فاطمه سادات رفیعی
  نهم
 • زینب عالمی
  هشتم
 • فاطمه زهرا قاسمی
  دهم علوم انسانی
 • رقیه ژاله
  یازدهم علوم انسانی
 • مهلا طالبی
  یازدهم علوم انسانی
 • سیدمهدی علی زاده
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر قائن

قائن ۰۵۶۳۲۵۲۷۳۶۰-۳۲۵۲۷۳۶۱-۰۹۱۲۵۳۴۳۲۸۷-۰۹۱۵۱۶۲۵۶۹۱

قاین-میدان مبارزان(ترمینال) کوچه شهید شیرودی روبروی شیرودی ۳

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
قائن
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 2:55:18 AM
Menu