گرگان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • ابوالفضل سارانی
  دوازدهم علوم و معارف اسلامی
 • مهدی یار سلیمانی
  دوازدهم تجربی
 • سپنتا غنودی
  دوازدهم ریاضی
 • سینا قزاق
  منحصرا زبان
 • پندار داداشی
  دوازدهم ریاضی
 • نادیا خزائی
  دوازدهم ریاضی
 • سپیده ابراهیم نیا
  دوازدهم تجربی
 • هلیا خسروی
  دوازدهم ریاضی
 • ترانه اصطبار
  منحصرا زبان
 • محمد ترشیزی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • معید ایری
  یازدهم تجربی
 • سروش حامدی فر
  یازدهم ریاضی
 • مهدی رضا کاشانی
  دهم تجربی
 • رائین آهنی آذری
  یازدهم تجربی
 • بهزاد ساوری
  دهم تجربی
 • ساقی اسدی
  یازدهم ریاضی
 • حدیثه لکزائی
  دهم علوم انسانی
 • نیایش پاسندی یساقی
  یازدهم تجربی
 • راضیه یلمه
  نهم
 • هلیا پوراصغر
  یازدهم تجربی
هنرستان
 • امیر زمانی
  دوازدهم مکانیک خودرو

نمایندگی های کانون در شهر گرگان

گرگان پسران 01732351238-01732351237

ميدان وليعصر - ابتداي خيابان وليعصر پاساژمرسل - طبقه اول

گرگان دختران 09111771907-01732244774-01732236266-01732226272

گرگان - ميدان وليعصر - ابتداي خيابان ولي عصر - طبقه فوقاني پيتزا پارميدا

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از پنج شنبه 11 خرداد تا تیر 1402
گرگان پسران ,گرگان دختران
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/1/2023 8:32:22 AM
Menu